Ple Ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 28/02/2023


Punt 1r.Expedient A.2.2.2.2022.13 Negociat: Secretaria. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 00:37

Punt 2n. Expedient l.2.1.6.2023.1 Negociat adl. Aprovació pròrroga conveni de col•laboració entre labora servei valencià d’ocupació i formació i l’Ajuntament de l’Alcúdia per a la prestació conjunta de serveis d’intermediació laboral per mitjà de la implantació del servei punt labora.00:57

Punt 3r.Proposta de resolució conjunta, dels tres grups municipals, pel 8 de març de 2023.” 03:08

Punt 4t.Expedient f.3.2.1.2023.1 Negociat: Intervenció.donar compte de l’informe sobre l’avaluació del compliment de la morositat durant el quart trimestre de l’exercici 2022. 19:53

Punt 5t. Assumptes d’alcaldia. decrets. 21:36

PRECS I PREGUNTES 21:42

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 28/02/2023

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València