Ple Ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 28/03/2023


Punt 1r. Expedient A.2.2.2.2023.2 Negociat: Secretaria. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 00:30

Punt 2n. Expedient H.1.2022.18. Aprovació ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica. 01:05

Punt 3r. Assumptes d’alcaldia. decrets.” 11:18

Punt 4t. Assumptes extraordinaris. 11:29

PRECS I PREGUNTES 11:40

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 28/03/2023

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València