Ple Ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 25/04/2023


Punt 1r. Expedient A.2.2.2.2023 Negociat: Secretaria. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 00:55

Punt 2n. Donar compte de l’informe sobre l’avaluació del compliment de la morositat durant el primer trimestre de l’exercici 2023. 01:13

Punt 3r. Assumptes d’alcaldia. decrets.” 04:19

Punt 4t. Assumptes extraordinaris. 6:14

PRECS I PREGUNTES 6:24

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 25/04/2023

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València