Ple Ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 31/01/2023


Punt 1r.Expedient A.2.2.2.2022.13 Negociat: Secretaria. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 00:36

Punt 2n. Expedient b.3.7.2023.1 Negociat: Cultura. Aprovació conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de l’Alcúdia i Edicions Bromera, s.l., amb la finalitat de promoure i estimular la creació literària d’obres narratives d’alta qualitat literària en valencià destinades especialment a despertar el gust per la lectura entre la població juvenil.00:52

Punt 3r.Expedient d.2.1.2.2019.3 Negociat: Contractació.aprovació prórroga contracte “servei de col•laboració en la gestió tributària, censal, inspectora i recaptadora”08:36

Punt 4t.Expedient f.3.2.1.2023.1 Negociat: Intervenció.donar compte de l’informe sobre l’avaluació del compliment de la morositat durant el quart trimestre de l’exercici 2022.19:53

Punt 5t. Assumptes d’alcaldia. decrets. 22:18

Punt 6é. Assumptes extraordinaris. 22:29

PRECS I PREGUNTES 22:36

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 31/01/2023

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València