Ple Ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 27/12/2022


Punt 1r. Expedient A.2.2.2.2022.11 – A.2.2.2.2022.12 negociat: Secretaria. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 00:34

Punt 2n. Proposta de resolució, del grup municipal PP, sobre supressió de jutjats de violència de gènere. 01:03

Punt 3r. Proposta de resolució, del grup municipal compromís, sobre supressió de jutjats de violència de gènere.01:03

Punt 4t. Proposta de resolució, del grup municipal PSPV-PSOE, d’adhesió al conveni entre la Generalitat i la FVMP per a la col•laboració en la inspecció, vigilància i control de l’activitat del joc. 32:53

Punt 5t. Assumptes d’alcaldia. decrets. 39:09

Punt 6é. Assumptes extraordinaris. 43:06

PRECS I PREGUNTES 43:13

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 27/12/2022

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València