Ple ordinari i telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 28/12/2021


Punt 1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 00:47

Punt 2n. Aprovació creació de comissions tècniques de serveis socials d’atenció primària (Q.1/2021/3) 01:20

Punt 3r. Aprovació declaració compatibilitat per a exercir funcions d’instructor en l’IVASPE, sol·licitat pel funcionari de la corporació D. Vicente Miralles Mur (C.1/2021/44) 14:08

Punt 4t. Assumptes d’Alcaldia. Decrets. 29:05

Punt 5é. Assumptes extraordinaris. 32:18

PRECS I PREGUNTES 32:35

Ple ordinari telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 28/12/2021

ACTA

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València