Ple ordinari i telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 25/01/2022


Punt 1r. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior. 00:27

Punt 2n. Aprovació encàrrec de gestió de redacció de projecte tècnic de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de l’Alcúdia i gestió de la subvenció corresponent, al consorci de La Ribera (àrea d’energia) (c.1.8/2022/1) 00:55

Punt 3r. Aprovació adjudicació contracte «Neteja d’edificis municipals i col·legis públics» (d.2.1.2/2021/1) 10:27

Punt 4t. Aprovació expedient de contractació per a contractar una operació de préstec a curt termini (f.3.3.2/2021/1) 28:29

Punt 5é. Aprovació Reglament Intern de la Taula Intersectorial del projecte de Salut i Benestar de l’Alcúdia (a.6.6/2022/1) 36:24

Punt 6é. Proposta de resolució de l’Informe de Salut i el seu Pla d’Acció del municipi de l’Alcúdia (h.8.2/2021/3) 41:15

Punt 7é. Donar compte de l’Informe Anual sobre l’avaluació del compliment de morositat durant l’exercici 2021 (f.3.2.1/2022/1) 51:42

Punt 8é. Assumptes d’Alcaldia. Decrets. 56:47

Punt 9é. Assumptes extraordinaris. 57:20

PRECS I PREGUNTES 57:33

Ple ordinari telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 25/01/2022

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València