Ple ordinari i telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 29/11/2021


Punt 1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 01:29

Punt 2n. Aprovació modificació Reglament Intern sobre recompenses i distincions del cos de la Policia Local de l’Alcúdia (p.1/2021/345) 01:58

Punt 3r. Aprovació del Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social, i creació del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials (l.1.5.1/2021/3) 08:55

Punt 4t. Dictamen desestimació al·legacions acord inicial, aprovació definitiva del servei conjunt de recollida i control d’animals abandonats, per la Ribera i la Safor: recolzament de la iniciativa, assumpció d’obligacions, aprovació de Conveni de cooperació i cessió de parcel·la municipal. (b.3.7.2/2020/6) 15:52

Punt . Aprovació del Pla Local de Gestió de Residus de l’Alcúdia. (H.8.2/2021/4) 31:49

Punt 6é. Aprovació del contracte de servei de recollida de residus urbans i neteja viària mecànica del municipi de l’Alcúdia. (d.2.1.2/2021/3) 01:01:18

Punt 7é. Aprovació del pressupost municipal per a 2022. (f.1.1/2021/1) 01:30:02

Punt 8é. Dictamen de la proposta de resolució per a l’aplicació d’una visió rural en l’aplicació de lleis i polítiques públiques. (a.2.4.2/2021/9)ressupost municipal per a 2022. (f.1.1/2021/1) 03:03:52

Punt 9é. 9é. Dictamen de la proposta de resolució Pla Hidrològic del Xúquer. (a.2.4.2/2021/9) 03:20:42

Punt 10é. Assumptes d’Alcaldia. Decrets. 03:41:03

Punt 11é. Assumptes extraordinaris. 03:45:29

PRECS I PREGUNTES 03:45:41

Ple ordinari telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 29/11/2021

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València