Ple ordinari i telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 23/02/2021


Punt 1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 00:37

Punt 2n. Aprovació inicial del reglament de funcionament de la mesa de benestar animal (k.1.2/2020/1) 01:15

Punt 3r. Proposta de resolució en defensa de la unitat de la llengua (A.2.4.4/2021/1) 07:52

Punt 4t. Proposta de resolució amb motiu del Dia Internacional de la Dona (8 de març de 2021) (A.2.4.1/2021/3) 22:47

Punt 5é. Donar compte de l’informe anual sobre l’avaluació del compliment de morositat durant l’exercici 2020 (F.3.2.1/2021/1) 37:21

Punt 6é. Assumptes d’Alcaldia. Decrets. 47:03

Punt 7é. Assumptes extraordinaris. 01:04:54

PRECS I PREGUNTES 01:26:06

Ple ordinari telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 23/02/2021

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València