Ple extraordinari, urgent i telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 11/02/2021


Punt 1r. Ratificació de la urgència i la inclusió del punt de l’ordre del dia. 01:13

Punt 2n. Adjudicació de l’operació de préstec a curt termini per import de 2.810.000 € (F.3.3.2/2020/3) 01:57

Ple extraordinari telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 11/02/2021

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València