Ple extraordinari telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 16/03/2021


Punt 1r. Nomenament Regidors amb dedicació exclusiva i Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal 2021 (F.1.2/2021/1) 01:01

Punt 2n. Acceptació de la participació de l’Ajuntament en la convocatòria per a impulsar l’elaboració del Pla Municipal d’inclusió i Cohesió Social, i Creació del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials (L.1.5.1/2021/3) 14:18

Ple extraordinari telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 16/03/2021

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València