Ple Ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 27/09/2022


Punt 1r. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior.00:26

Punt 2n. Expedient f.3.7.2022.2. Aprovació expedient i plecs per a concertació d’operació de crèdit a llarg termini. 00:47

Punt 3r. Expedient f.1.2.2022.7. Aprovació inicial de la modificació de crèdits nº 2022/07, modalitat crèdits extraordinaris amb càrrec a minoració/baixa d’altres aplicacions pressupostaries.) 08:14

Punt 4t. Expedient f.1.2.2022.8. Aprovació inicial de la modificació de crèdits nº 2022/08, modalitat suplement de crèdits en càrrec a nous ingressos no previstos inicialment. 12:34

Punt . Proposta de resolució del Grup Popular sobre rebaixa de la quota tributaria de la plusvàlua municipal. 16:32

Punt 6é. Assumptes d’Alcaldia. Decrets. 37:57

Punt 7é. Assumptes extraordinaris. 39:55

PRECS I PREGUNTES 40:04

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 27/09/2022

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València