Ple Ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 25/10/2022


Punt 1r. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior.00:26

Punt 2n. Expedient f.2.1.2022.3 negociat: intervenció,aprovació modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrades a espectacles públics i per la utilització de les instal•lacions de la casa de la cultura.00:55

Punt 3n. Expedient g.2019.3 negociat: oficina tecnica,aprovació inicial del pla de mobilitat urbana sostenible (pmus) de l’alcúdia .08:49

Punt 4t. Donar compte de l’informe sobre l’avaluació del compliment de la morositat durant el tercer trimestre de l’exercici 2022. 15:35

Punt . Assumptes d’alcaldia. decrets. 17:00

Punt 6é. Assumptes extraordinaris. 17:15

PRECS I PREGUNTES 17:31

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 27/09/2022

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València