Ple Ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 26/07/2022


Punt 1r. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior. 00:22

Punt 2n. Aprovació dies no lectius de caràcter local per al curs escolar 2022-2023 (m.1/2022/5) 00:41

Punt 3r. Aprovació renuncia autorització per la qual el gabinet psicopedagògic municipal assumeix les funcions d’orientació en els centres educatius d’educació infantil i primària de l’Alcúdia(m.1/2022/4) 01:47

Punt 4t. Aprovació del Programa d’Actuació Integrada (PAI) de la unitat d’execució 07.2b del PGOU de l’Alcúdia. Gestió dels propietaris, agrupació d’interés urbanístic ue 07.2b PGOU (g/2021/5) 57:15

Punt . Aprovació Compte General del Pressupost Municipal de 2021 (f.1.9/2022/1) 01:06:17

Punt 6é. Aprovació relació de llocs de treball -RPT- (c.1.3.1/2022/1) 01:08:42

Punt 7é. Proposta de resolució per l’adhesió al comunicat que l’Associació de Professorat de Música de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana (aulodia) ha elaborat junt amb el suport de la Federació de Societats Municipals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) en defensa de l’educació musical (a.2.4.3/2022/5) 01:19:23

Punt 8é. Donar compte de l’informe sobre l’avaluació del compliment de la morositat durant el segon trimestre de l’exercici 2022 (f.3.2.1/2022/3) 01:35:11

Punt 9é. Assumptes d’Alcaldia. Decrets. 01:38:25

Punt 10é. Assumptes extraordinaris. 01:42:42

PRECS I PREGUNTES 01:42:51

Ple ordinari telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 26/07/2022

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València