Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 31/05/2022


Punt 1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 00:33

Punt 2n. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Associació Valenciana de Meteorologia i l’Ajuntament de l’Alcúdia, per tindre un millor coneixement de la informació meteorològica i divulgar les dades de les estacions meteorològiques del’Alcúdia.(m.1.10/2022/1) 00:52

Punt 3r. 3r. Aprovació festivitats locals 2023 (b.3/2022/1) 04:39

Punt 4t. Aprovació del Pla Territorial Municipal (PTM) davant d’emergències de l’Alcúdia(h.8.2/2021/5) 05:45

Punt 5é. Aprovació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) de l’Alcúdia davant el risc sísmic (h.8.2/2021/6) 14:07

Punt 6é. Proposta de resolució pel Pla per a la recuperació d’una agricultura global(a.2.4.2/2022/5) 21:20

Punt 7é. Proposta de resolució dels 3 grups municipals per instar a la modificació de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, en referencia a la prohibició de les cremes de residus vegetals generats en l’entorn agrario silvícola (a.2.4.2/2022/5). 33:30

Punt 8é. 8é. Proposta de resolució per posicionar-se en contra de la taxa turística (a.2.4.1/2022/6). 42:48

Punt 9é. Proposta de resolució per a requerir al Congrés dels Diputats la integritat efectiva de l’Autogovern Valencià en el 40 Aniversari de l’Estatut d’Autonomia, i suport a la convocatòria plantejada per l’Associació de Juristes Valencians el 5 de maig per a reclamar la recuperació urgent del dret civil valencià (a.2.4.1/2022/6). 42:48

Punt 10é. Proposta de resolució amb motiu del Dia Internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia (a.2.4.1/2022/6). 01:13:01

Punt 11é. Assumptes d’alcaldia. Decrets.. 01:26:09

Punt 12é. Assumptes extraordinaris. 01:26:26

PRECS I PREGUNTES 01:41:26

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 31/05/2022

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València