Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 30/01/2024


Punt 1r. Expedient: a a.2.2.2.2023.14 Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 02:11

Punt 2n. Expedienth.8.2.2024.1 negociat: Serveis Socials- Aprovació inicial i Pla Municipal d’infància i adolescència de l’alcúdia. 02:24

Punt 3r. Expedient: h.8.2.2022.1 negociat: intervenció- aprovació modificació del pla antifrau de l’Ajuntament de l’Alcúdia.. 29:13

Punt 4t. b.2.4.5.2024.1 negociat: Secretaria- Aprovació nomenament dels membres del Consell Sectorial d’igualtat per a la legislatura 2023-2027. 40:31

Punt 5é. Expedient b.2.4.5.2024.1 negociat: Secretaria- Aprovació nomenament dels membres del Consell Sectorial de benestar social per a la legislatura 2023-2027. 43:32

Punt 6é. Expedient b.2.4.5.2024.1 negociat: Secretaria- Aprovació nomenament dels membres del Consell Sectorial d’esports per a la legislatura 2023-2027. 45:38

Punt 7é. Expedient b.2.4.5.2024.1 negociat: Secretaria- Aprovació nomenament dels membres del Consell Sectorial de l’entrà de la Mare de Déu de l’Oreto per a la legislatura 2023- 2027. 47:12

Punt 8é Expedient b.2.4.5.2024.1 negociat: Secretaria- Aprovació nomenament dels membres del Consell Sectorial d’entitats ciutadanes per a la legislatura 2023-2027. 48:20

Punt 9é Expedient b.2.4.5.2024.1 negociat: Secretaria- Aprovació nomenament dels membres del Consell Sectorial medi ambient per a la legislatura 2023-2027. 49:58

Punt 10é Expedient b.2.4.5.2024.1 negociat: Secretaria- Aprovació nomenament dels membres del Consell Sectorial Agrari per a la legislatura 2023-2027. 51:17

Punt 11é Expedient b.2.4.5.2024.1 negociat: Secretaria- Aprovació nomenament dels membres de la Comissió informativa de patrimoni per a la legislatura 2023-2027. 53:18

Punt 12é Moció Cent d’Estellés, en el centenari del naixement del poeta, presentada pel Grup Municipal Compromís. 54:56

Punt 13é Donar compte de l’informe sobre l’avaluació del compliment de la morositat durant el quart trimestre de l’exercici 2023. 1:10:15

Punt 14é Assumptes d’alcaldia. decrets. 1:16:36

Punt 15é Assumptes extraordinaris. 01:17:03

Punt 16é Precs i preguntes 01:17:10

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 30/01/2024

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València