Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 19/12/2023


Punt 1r. Expedient: a.2.2.2.2023.13 Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 01:07

Punt 2n. Expedient h.1.2022.27 negociat: activitats Aprovació correcció d’errades a l’ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.01:24

Punt 3r. Expedient: a.6.6.2022.2 negociat: serveis socials Aprovació inicial ordenança reguladora del servei d’ajuda a domicili (SAD) 03:27

Punt 4t. Proposta de resolució, del grup municipal Popular, per rebaixar l’impost de béns immobles a les confraries amb seu a l’Alcúdia. 32:57

Punt 5é. Proposta de resolució, conjunta dels grups municipals Socialista i Compromís, per a combatre la ludopatia i la degradació dels nostres barris i rebutjar la nova llei del joc del partit Popular i Vox 57:39

Punt 6é. Proposta de resolució, del grup municipal Compromís, per l’establiment d’un torn de precs i suggeriments per al públic en finalitzar els plenaris 01:15:15

Punt 7é Proposta de resolució conjunta, dels tres grups municipals, pel nomenament d’en Faustino Benjamin Casanoves Alapont com a fill predilecte de l’Alcúdia a títol pòstum. 1:35:19

Punt 8é Assumptes d’alcaldia. decrets. 1:44:45

Punt 9é Assumptes extraordinaris. 01:45:34

Punt 10é Precs i preguntes 01:45:41

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 19/12/2023

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València