Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 28/05/2024


Punt 1r. Expedient:A.2.2.2.2024.5 – A.2.2.2.2024.6 Negociat:secretaria- Aprovació d’actes de sessions anteriors, ordinaria de 30/04/24 i extraordinaria de 14/05/24. 00:25

Punt 2n. Expedient:B.3.2024.2 Negociat: Secretaria- Aprovació festivitats locals per a l’any 2025. 02:21

Punt 3r. Expedient: A.6.6.2023.1 Negociat: Serveis socials- aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora del servei cuina que cuida de serveis socials. 3:42

Punt 4t. Punt 4t.Expedient:A.6.2.2024.3 Negociat: Intervenció- Aprovació modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada a espectacles públics i per la utilització de les instal•lacions de la casa de la cultura. 14:01

Punt 5é. Moció per a l’ampliació de les parades d’autobús de la línia l’Alcúdia-Alzira, presentada pel Grup Municipa compromís per l’alcúdia. 24:30

Punt 6é. Moció de suport a les acampades universitàries per palestina i en demanda d’un alt el foc immediat i permanent a gaza, presentada pel Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia.(rom) 36:25

Punt 7é. Declaració institucional dels 3 grups municipals, pel 28 de juny de 2024, dia internacional de l’orgull.” 45:55

Punt 8é. Informe sobre l’avaluació del compliment de la morositat durant el primer trimestre de l’exercici 2024. 53:34

Punt 9é Assumptes d’alcaldia. decrets. 01:00:27

Punt 10é Assumptes extraordinaris. 01:04:07

Punt 11é Precs i preguntes. 01:04:21

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 28/05/2024

ACTA

Acta signada Plenari

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València