Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 25/06/2024


Punt 1r. Expedient: A.2.2.2.2024.7 – A.2.2.2.2024.8 negociat: Secretaria- Aprovació d’actes de sessions anteriors, ordinària de 28/05/24 i extraordinària de 14/05/24. 00:21

Punt 2n. Expedient: H.8.22024.2 negociat: Secretaria- Aprovació pla anual normatiu 2024 de l’Alcúdia. 01:00

Punt 3r. Expedient: A.6.6.2024.5 negociat: Policia local- Aprovació inicial modificació de l’ordenança de trànsit circulació de vehicles i seguritat viària de l’Alcúdia. 8:49

Punt 4t. Expedient: A.6.2.2024.2 negociat: Intervenció- Aprovació inicial modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de l’escola infantil municipal. 16:22

Punt 5é. Expedient: A.6.2.2024.4 negociat: Intervenció- Aprovació inicial modificació fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels servei d’educació permanent d’adults i per la utilització del centre de formació ocupacional. 29:52

Punt 6é. Expedient: A.6.2.2024.5 negociat: Intervenció- Aprovació inicial modificació fiscal reguladora de la taxa per la utilització de la piscina i instal•lacions esportives municipals.(rom) 33:25

Punt 7é. Expedient: A.6.2.2024.3 negociat: Intervenció- Aprovació inicial modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada a espectacles públics i per la utilització de les instal•lacions de la casa de la cultura.” 37:51

Punt 8é. Expedient: A.6.2.2024.7 negociat: Intervenció- Aprovació proposta de reclassificació de la secretaria de l’Ajuntament en classe 2a i adaptació dels llocs reservats a funcionaris amb habilitació nacional. 46:26

Punt 9é Moció per instar a la restitució del premi nacional de tauromàquia, presentada pel Grup Municipal Popular. 56:48

Punt 10é Assumptes d’alcaldia. decrets. 01:16:13

Punt 11é Assumptes extraordinaris. 01:19:37

Punt 12é Precs i preguntes. 01:19:46

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 25/06/2024

ACTA

Acta signada Plenari

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València