Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 25/07/2023


Punt 1r. Expedients: a.2.2.2.2023.7 a.2.2.2.2023.9- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 00:18

Punt 2n. Expedient: d.2.1.2.2022.5 negociat: Contractació-aprovació projecte “d’execució del col•lector pluvial del c/ Patraix a l’av. Comte Serrallo de l’Alcúdia (València)”.00:55

Punt 3r. Expedient: g.2023.6 negociat: urbanisme- Aprovació de modificació de l’ordenança d’ajudes de conservació i rehabilitació.27:21

Punt 4t. Expedient: t.1.5.4.2023.15 negociat: esports- Aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva a clubs i associacions esportives de l’Alcúdia per a la promoció i el foment de l’esport. 35:44

Punt 5é. Expedient: b.3.2023.1 negociat: Secretaria- Aprovació festivitats locals. 48:13

Punt 6é. Expedient: f.1.9.2023.1 negociat: intervenció- Aprovació del compte general del pressupost municipal de 2022. 49:16

Punt 7é Proposta de resolució conjunta dels grups municipals socialista i compromís per l’alcúdia, amb motiu del 28 de juny, dia internacional de l’orgull lgtbi+. 51:53

Punt 8é Proposta de resolució en defensa dels drets humans i contra les violències masclistes, presentada pel grup municipal compromís per l’alcúdia. 01:22:01

Punt 9é Proposta de resolució en defensa dels drets humans i contra les violències masclistes, presentada pel grup municipal compromís per l’alcúdia. 01:35:00

Punt 10é Donar compte de l’informe sobre l’avaluació del compliment de la morositat durant el segon trimestre de l’exercici 2023. 01:37:02

Punt 11é Assumptes d’alcaldia. decrets. 01:39:45

Punt 12é Assumptes extraordinaris. 01:39:59

Punt 13é Precs i preguntes 01:48:07

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 25/07/2023

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València