Ple Extraordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 11/07/2023


Punt 1r. Determinació del règim de periodicitat de les sessions ordinàries del ple. 01:47

Punt 2n.Nomenament dels representants en òrgans col.legiats. 03:40

Punt 3r. Nomenament dels representants per a la Mancomunitat de la Ribera Alta. 08:07

Punt 4t. Nomenament dels representants per a la Mancomunitat de la Ribera Alta. 20:42

Punt 5é. Determinació dels regidors amb dedicació exclusiva i modificació del pressupost municipal del 2023. nº 2023/01. 31:19

Punt 6é. Donar compte del decret d’alcaldia sobre nomenament de tinents d’alcalde i membres.52:10

Punt 7é Donar compte del decret d’alcaldia sobre nomenament dels regidors delegats.58:06

Punt 8é Donar compte de la designació de grups polítics municipals.01:00:51

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 11/07/2023

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València