Ple ordinari i telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 22/02/2022


Punt 1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 00:24

Punt 2n. Aprovació adjudicació contracte «Servei de recollida de residus urbans i neteja viària mecànica del Municipi de l’Alcúdia» (D.2.1.2/2021/3) 00:58

Punt 3r. Aprovació de l’Ordenança General de Subvencions i Premis de l’Ajuntament de l’Alcúdia (A.6.6/2021/2) 08:55

Punt 4t. Aprovació modificació de crèdits Nº 2022/01 del Pressupost Municipal de 2022 (F.1.2/2022/1) 14:10

Punt 5é. Aprovació contractació operació de crèdit a llarg termini, per 1.500.000,00 € i durada de 20 anys (F.3.7/2022/1) 19:07

Punt 6é. Proposta de resolució de demanda de l’establiment de mesures de reciprocitat per als cítrics per part de la U.E. (A.2.4.2/2022/2) 34:24

Punt 7é. Proposta de resolució per sol·licitar a les entitats bancàries, la millora dels serveis per a la ciutadania en general, i per a la gent major i amb diversitat funcional en particular (A.2.4.1/2022/3) 45:40

Punt 8é. Proposta de resolució amb motiu del 8 de Març de 2022 (A.2.4.1/2022/3) 01:02:50

Punt 9é. Assumptes d’Alcaldia. Decrets. 01:16:19

Punt 10é. Assumptes extraordinaris. 01:16:42

PRECS I PREGUNTES 01:16:58

Ple ordinari telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia 22/02/2022

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València