Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 31/10/2023


Punt 1r. Expedient: a.2.2.2.2023.11- aprovació de l’acta de la sessió anterior. 00:14

Punt 2n. Expedient: l.1.5.1.2023.22 negociat: medi ambient- aprovació participació de l’Ajuntament de l’Alcúdia a través de l’empresa concessionària “Aguas de Valencia, s.a” a la convocatòria del perte digitalització cicle de l’aigua, amb el projecte “proposta de digitalització per al servei d’aigua potable i clavegueram de l’Alcúdia”00:30

Punt 3r. Expedient: p.1.2023.320 negociat: policia local- aprovació de l’inici del procediment per al lliurament de la creu al mèrit policial amb distintiu blau a l’agent María José Martínez cebolla. 12:45

Punt 4t. Expedient: b.2.4.5.2023.2 negociat: igualtat- aprovació inicial modificació reglament de la comissió d’igualtat. 15:58

Punt 5é. Expedient a.4.1.1.2023.1 negociat: igualtat- aprovació del ii pla intern d’igualtat de les empleades i empleats públics de l’ajuntament de l’alcúdia. 20:43

Punt 6é. Proposta de resolució, del grup municipal popular, per a sol•licitar la realització d’una auditoria municipal externa. 27:11

Punt 7é Proposta de resolució, del grup municipal compromís, “al Xúquer no li sobra aigua” per la sobreexplotació del riu. 00:57:52

Punt 8é Proposta de resolució, del grup municipal compromís, pel compliment de les resolucions sobre palestina. 01:06:17

Punt 9é Proposta de resolució, del grup municipal socialista, per continuar treballant en el fons de cooperació municipal.01:30:40

Punt 10é Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. 01:43:38

Punt 11é Donar compte de l’informe sobre l’avaluació del compliment de la morositat durant el tercer trimestre de l’exercici 2023. 02:02:53

Punt 12é Assumptes d’alcaldia. decrets. 02:05:15

Punt 13é Assumptes extraordinaris. 02:05:25

Punt 14é Precs i preguntes 02:05:32

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 31/10/2023

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València