Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 28/09/2021


Punt 1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 00:30

Punt 2n. Ratificació de l’acord del Consell Escolar dels dies festius locals a efectes del calendari escolar. (m/2021/2) 01:02

Punt 3r. Aprovació acord inicial de conformitat del servei conjunt de recollida d’animals i cessió gratuïta de béns patrimonials al Consorci de la Ribera (b.3.7.2/2020/6) 02:44

Punt 4t. Aprovació proposta estructura de costos i fórmula de revisió de preus prèvia a la licitació del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viaria mecànica,d’acord amb la llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola. (d.2.1.2/2021/3) 14:09

Punt 5é. Aprovació de l’expedient de contractació per a la licitació del servei de neteja d’edificis municipals i de col·legis públics (d.2.1.2/2021/1) 27:28

Punt 6é. Aprovació estudi de detall de l’Illa 9 del Sector «Ciutat Jardí El Serrallo» (g/2021/1) 59:39

Punt 7é. Aprovació inicial bases reguladores per a la creació de borses de treball emmarcades dins del Pla d’ocupació per a desocupats menors de 30 anys i majors de 45 anys. (l.2.1/2021/1) 01:06:10

Punt 8é. Dictamen de la proposta de resolució per condemnar el augment de les agressions lgtbifòbiques (a.2.4.1/2021/9) 01:34:43

Punt 9é. Assumptes d’Alcaldia. Decrets. 01:50:43

Punt 10é. Assumptes extraordinaris. 01:51:01

PRECS I PREGUNTES 01:58:59

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 28/09/2021

DOCUMENTS

Decret convocatòria Ple ordinari 28/09/2021

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València