Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 26/03/2024


Punt 1r. Expedient: A.2.2.2.2024.3 Negociat: Secretaria- aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 27 de febrer de 2024. 00:54

Punt 2n. Expedient: b.2.4.5.2024.2 Negociat: Secretaria- Aprovació ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Provincial de Bombers de València. 2:12

Punt 3r. Expedient b.3.7.2.2023.1 Negociat: Cultura- Aprovació prorroga conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de l’Alcúdia i edicions Bromera, s.l., amb la finalitat de col•laborar i patrocinar el “Premi l’Alcúdia Narrativa” per promoure i estimular la creació literària d’obres narratives d’alta qualitat literària en valencià. 4:39

Punt 4t. Expedient a.6.6.2024.2 Negociat: Intervenció- Aprovació inicial la nova ordenança reguladora de les bases que han de regir la convocatòria per a beques de l’Ajuntament per a la figura del músic-becari. 8:47

Punt 5é. Expedient a.5.3.2023.1 Negociat: Cultura- Aprovació nomenament fill predilecte de l’Alcúdia a en Faustino Benjamin Casanoves Alapont. 12:47

Punt 6é. Expedient a.6.6.2024.1 Negociat: Secretaria- Aprovació modificació del reglament orgànic municipal (rom) 00:18:17

Punt 7é. Expedient d.2.1.2.2019.3 Negociat: Contractació- Aprovació prorroga contracte del servei de “col•laboració en la gestió tributària, censal, inspectora i recaptadora” 42:37:

Punt 8é. Expedient g.2024.4 Negociat: Urbanisme- Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública i consultes de la modificació puntual núm. 16 del pgou denominada: modificació puntual del pgou de l’Alcúdia de la zona d’ordenació urbanística habitatges aïllats (ais) 1:06:07

Punt 9é. Moció per la recuperació de la memòria democràtica, presentada pel Grup Municipal Compromís per l’alcúdia. 1:09:41

Punt 10é. Moció per a la implantació a l’Alcúdia de pictogrames informatius per a l’accessibilitat cognitiva, presentada pel Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia. 1:19:55

Punt 11é. Moció per sol•licitar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada a espectacles públics, presentada pel Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia. 1:34:32

Punt 12é Assumptes d’alcaldia. decrets. 01:51:19

Punt 13é Assumptes extraordinaris. 01:51:02

Punt 14é Precs i preguntes. 01:51:42

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 26/03/2024

ACTA

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València